Sverige ska få ett statligt moln

Staten ska samordna sin it drift och statligt moln ska byggas upp. Regeringen har därför tillsatt en utredning som ska komma med förslag på hur ett sådant moln kan se ut och byggas. Utredningen ska också klargöra vilka myndigheterna som ska ha rätt att använda molnet.

I flera år så har Försäkringskassan haft som uppdrag att erbjuda en samordnad och säker it-drift, idag är det sex stycken myndigheter som använder den möjligheten och några till som är intresserade. Nu vill regeringen ta nästa steg och få ett statligt moln i drift.

– Det finns många fördelar för staten att använda sig av olika typer av molnlösningar – det finns stora vinster att dra i samordning av statlig it-drift

säger digitaliseringsminister Anders Ygeman.

Det är därför som regeringen nu tillsätter en utredning som ska granska förutsättningarna som finns och vilka rättsliga förutssättningar som kan finnas för myndighter att använda sig av privata företag, något som det inte heller finns någon klarhet i..

Senast 31 Maj 2021 ska utredningen vara klvar, och samtidigt så förlängs Försäkringskassans uppdrag till årsskiftet 2022–2023.

Men det är inte heller säkert klart att Försäkringskassan får det uppdraget efter 2022-2023,utan utredaren har möjlighet att föreslå även andra aktörer enligt Anders Ygeman.

Ygeman är tydlig med att det ska bli ett statligt moln, men staten ska också kunna använda sig av privata aktörer.

Men från it-branschens sida finns det kritiska röster mot ett statligt moln, det kommer inte bli lika säkert och kostnadseffektivt som om de sköts i privat regi.

– Det här arbetet ska göras i nära samverkan med dem för att klargöra vilka uppgifter som går att lägga i deras tjänster, så i längden tror jag detta är till gagn även för de privata molntjänsterna. De har ju hållits tillbaka i kommuner, landsting och myndigheter när det varit svårt att veta när det går att använda sig av privata molntjänster

säger Anders Ygeman.

Inte mist Sveriges kommuner och landsting har kritiserat det väldigt osäkra rättsläget runt privata molntjänster som kommer att hämna digitaliseringen, kommer utredningen bli ett svar på det?

– Framför allt är det ett svar på motsvarande efterfrågan hos de statliga myndigheterna men det är klart att när vi tydliggör de rättsliga förutsättningarna så är det till stor hjälp även för kommunerna och landsting.

Utredningen ska kunna ge några förtydliganden kring vad som ska gälla runt kommuner och landsting som vill lagra sina uppgifter i molnet, exemplevis får man använda molntjänster för sekretessbelagda uppgifter, och får man använda utländska molntjänster för det?

säger Ygeman

– Samtidigt är det ju det viktigaste att vi behåller en hög nivå av säkerhet för känsliga uppgifter. Oavsett om det är statlig eller kommunal huvudman är det viktigt att de gör sitt säkerhetsskyddsarbete och säkerhetsanalys ordentligt så de vet vilka uppgifter som är känsliga eller inte.

Anders Ygeman påpekar också att utredningen bara är en av flera delar i regeringens arbete för att öka it-säkerheten där beslutet att inrätta ett cyberhetssäkerhetscenter och ett uppdrag till Post- och telestyrelsen att göra en riskanalys inför Sveriges 5G-utbyggnad är andra delar.

Utredningen kring den statliga it-driften ska sätta igång i närtid men ännu är det inte klargjort vem utredaren ska vara, åtminstone inte offentligt.

Hur tycker du staten ska handskas med sekretesskyddade uppgifter?

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar