Haveriet i Göteborg ännu utan lösning

Det var på Fredagen den 18 september som ett antal e-postservrar kraschade på Göteborgs universitet. Än idag så saknar omkring 2500 medarbetare på Göteborgs universitet tillgång till mejlen.

Det beror på att det tar lång tid att få igång systemet för epost igen då anställda vid Göteborgs universitet använder olika datorer som uppdateras och servas olika

säger it-chefen Sören Ehrnberg.

Därför går det i nuläget inte att säga när alla användare har e-post igen, men klart är att det löpande kommer att bli allt fler. Vi ser att de olika tekniska utmaningarna kan hanteras.

Efter några dagar hade man fått igång runt hälften av epost kontona som kraschat, men det återstår alltså fortfarande mycket jobb med dom cirka 2500 medarbetarna som ännu inte fått en fungerande mail adress.

Att e-posten inte fungerar för alla är ett mycket allvarligt läge för hela vår verksamhet och visar på sårbarheten i vårt digitaliserade samhälle

säger rektor Eva Wiberg i en kommentar på universitetets hemsida.

Gmail
Fortfarande problem med mail konton

Eva säger vidare att händelsen ska utredas grundligt och att man förbereder en djup revision.

Hon tillägger att händelsen behöver utredas grundligt och att förberedelser för en djupgående revision pågår.

Sedan tidigare har man också anmält haveriet till Datainspektionen som en säkerhetsincident enligt GDPR.

It-haveri hos Åklagarmyndigheten

Ärendehanteringssysmet CÅBRA som används av åklagarmyndigheten ligger nere sedan några dagar.

Detta enligt Dagens Nyheter,
Det skriver Dagens Nyheter. Cåbra är ett ärende- och diarieföringssystem för åklagare och administratörer, och systemet hanterar brottmål, diarieföring, hantering av handlingar och skapande av dokument. Något som nu måste ske för hand.

Åklagarmyndighetens it-direktör Anders Thoursie säger till tidningen att de har identifierat ett fel och arbetar på att lösa det, men att de inte kan ge någon prognos för när det kan vara åtgärdat.

Dataproblemet ska dock inte drabba akuta och brådskande ärenden.endena.

Medans felsökning och reparationer pågår, så får åklagarna gå tillbaka till manuella rutiner. En åklagare säger till DN att han skriver häktningsframställan för hand, och att det inte går att att söka information om ärenden han jobbar med då dessa ligger i systemet. Mejlen fungerar utan problem men själva arbetsredskapet ligger nere säger åklagaren.

Datahaveri på Akademiska sjukhuset i Uppsala

Ett stort datahaveri har inträffat på Akademiska sjukhuset i Uppsala, vid haveriet raderades information om cirka 100 prover, skriver Upsala Nya Tidning.
Det var i samband med ett serverbyte i Maj som informationen försvann och det berörde bland annat utredningar inför transplantation och immunologiska analyser. Några av analyserna gick att återskapa manuellt, men det är oklart hur många. Händelsen har nu anmälts enligt lex Maria, då det bedömts vara en stor risk för patienter och kunnat medföra allvarlig vårdskada.