Linux

Operativsytem
Debian: En Översikt och Historik
Guide: Så installerar du Debian som nybörjare
Hur man uppdaterar paketen i Debian
Så automatiserar du ditt Debian system

Program
Så installerar du Geneweb
Phpsysinfo
Webdruid

Sbnc Websida

Vsftpd med mysql
Ntop network monitoring tool
TightVNC
Mailscanner
Easy Hosting Panel
Geoip tillägget för Apache
Så lägger du in en sudouser
Så stänger du av root login
Så använder du Monit

Lösenordsskydda din sida med Apache
Så ordnar du automatisk backup
Kyrptera din trafik med stunnel
Installation och konfigurering av Samba
Så lägger du till en ny användare i Raspberry pi
Mappsystem i Linux

VPN

OpenVPN del 1
OpenVPN del 2
OpenVPN del 3
OpenVPN del 4

Programering
Php Hello World
Göra backup på mysql database

Tillbaka till Teman