Mappsystem i linux

/bin

Binaies, i den här mappen finns binära körbara filer.
/bin är speciellt för Linux vilket innebär att det finns på alla versioner dock skiljer sig Fedora där /usr/bin är den speciella mappen

/boot

Här finns alla boot filer, exempelvis bootladdaren GRUB

/dev

dev betyder devices (enheter) och här finns drivrutinerna för tex skrivare, portar, hårddiskar, graffikort, ljudkort med mera.

/etc

Här finns alla konfigurationsfiler i vanligt textformat genom att använda en texteditor så kan man editera dessa filer.

/home

Här finns hemkatalogerna för användarna och där sparas även användarnas filer. Användaren itgurun sparar sina filer i /home/itgurun exempelvis

/lib

Library, här finns alla biblioteksfiler och systemfiler som Linux använder

/mnt

Om man man mountar disketter/cd skivor eller andra flyttbara enhter kan man välja att den ska mountas under denna katalog. Visserligen fungerar vilken katalog som helst men just denna är standard.

/proc

I denna katalog ligger kärnfilerna och andra viktiga filer för systemet. Om man inte vet vad man gör så bör man inte röra i dessa filer.

/root

hemkatalogen för användaren root

/sbin

Innehåller programfiler som man bara kan nå genom root kontot

/usr

Här finns dom flesta program, om man inte vet vart programmet man installerade alldeles nyss så kan man också börja titta i denna katalog.

/var

Här finns alla tempfiler, systemloggar som används vid felsökning av systemet. Om något går fel kan /var/log/messages vara värt att titta i.