Nätverk

Nätverk av datorer används för att kunna koppla samman flera datorer och enheter som ska kunna kommunicera med varandra. Det är allt från små enkla privata nätverk till stora globala nätverk som kan täcka hela världen.

För att kommunikationen ska fungera så använder enheterna ett protokoll i nätverket, vilket innebär att dom använder samma inställningar och system för att kunna kommunicera och överföra data mellan varandra. Inom nätverksvärlden finns det många olika protokoll, men det allra vanligaste är TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) när man ska använda sig av datakommunikation över internet.

Det viktigaste i ett datanätverk är dom nätverksenheter som används för att koppla samman datorer och andra enheter i nätverket, Det inkluderar bland annat router, switch, hubbar, brandväggar och modem. Det är också bra att hålla koll på vilken utrustning man behöver, såsom nätverkskabel

Datanätverk bygger bland annat på topologier, hur enheterna i nätverket är kopplat till varandra. Men även på nätverksklasser.