Nätverksklasser

Nätverksklasser används för att beskriva hur IP-adresserna grupperas, dom används för att identifiera datorer och andra enheter på nätverket.

Fyra olika klasser finns, A, B, C och D. Varje klass används för olika ändamål och har olika upplägg.

Klass A: Används ofta för stora organisationer och internetleverantörer. Dom är uppbyggda med en början på 1 och upptill 126. Därefter följer tre grupper siffror till som har mellan 1 och 3 siffror.

Klass B: Används för större organisationer och företag, börjar mellan 128 och 191, därefter följer två grupper med 1 till tre siffror var.

Nätverk, nätverks klasser, ipnummer, internet

Klass C: Används för att identifiera mindre organisationer och företag, dom börjar med 192 och 223, därefter följer av en grupp med tre siffror.

Klass D: Används för så kallade multicast adresser, dom används för att skicka data till flera mottagare på nätverket samtidigt. Dom börjar med 224 och 239.

Klass A, B och C används mest medan klass D inte används allt för ofta idag.