Lägg till ny användare på Raspberry Pi

Det är väldigt enkelt att lägga till en ny användare på en Raspberry pi
starta terminal fönstret och skriv

sudo adduser nyanvändare

Följ sedan anvisningarna för ett nytt lösenord, om du vill kan du hoppa över en del av den informationen som efterfrågas.
Den nya användaren har inte sudo rättigheter ännu så de får vi också fixa

sudo visudo

Lägg till raden:

nyanvändare ALL=(ALL) ALL

Tryck nu Ctrl+O för att spara dokumentet och sedan Ctrl+X för att stänga ner redigeraren nano.

Genom att skriva

sudo nyanvändare

så kan du byta till din nya användare.

Om du skulle vilja så går det att ta bort pi kontot på en Raspberry pi, men det är ändå inte rekomenderat, just för att om den användare du nyss skapat inte funkar, ja då kommer du inte in i datorn igen utan måste installera om den.
Men vill du verkligen ta bort ”pi” så skriver du

sudo su
passwd -l pi

För att senta bort kontot och alla filer använd:

sudo su
userdel -r pi

Om du inte använder dig av -r så lämnas filerna kvar men användaren tas bort.

Mitt förslag är att du sätter ett annat, svårare lösenord på pi än vad du har på din nya användare, därigenom kan du komma in i din dator även om du skulle glömt lösenordet på din nya användare exempelvis.