Uppgifter om 80 000 elever kan vara läckta efter dataintrång i Helsingfors

Uppgifter om 80 000 elever kan vara läckta efter dataintrång i Helsingfors

I finländska Helsingfors ska ett dataintrång ha skett och gärningsmannen om ska ha genomfört intrånget ska ha gjort det med hjälp av en opatchad säkerhetbugg.

Polisen i Helsingfors utreder just nu ett dataintrång som upptäcktes i stadens fostrans och utbildningssektor den 30 april 2024. Intrånget ska ha påverkat tiotusentals elever, föräldrar och personal. Dessutom ska angripare ha kommit över innehåll från delar av sektorns nätverksenheter. Enligt Helsingfors stad ska den största delen av materialet på nätverksenheterna vara handlingar som inte innehåller personuppgifter eller som innehåller personuppgifter som kan betecknas som allmänna. Risken för att uppgifterna ska missbrukas anses inte vara särskilt stora.

Dokumenten ska bland annat innefatta handlingar som då innehåller sekretessbelagd information eller känsliga personuppgifter. Exempelvis information om klientavgifter inom småbarnspedagogiken och avgiftsgrunderna, känslig information om barnens situation, såsom elev- och studerandevårdens begäranden om information eller information om behov av särskild stöd, läkarutlåtanden om orsaker att avbryta läroplikten gällande studerande på andra stadiet, samt information om sjukfrånvaro som gäller personalen inom fostrans- och utbildningssektorn.

Finland, intrång, helsingfors

Dataintrånget är mycket allvarligt och de eventuella konsekvenserna för våra kunder och vår personal är mycket beklagliga. Vi beklagar det skedda. Antalet användare av stadens tjänster nu och under tidigare år innebär i värsta fall att över 80 000 elevers och studerandes samt deras vårdnadshavares information har läckt ut

säger kanslichef Jukka-Pekka Ujula, i ett uttalande.

Utredningen pågår fortfarande och Helsingfors stad säger att angriparen ska kunnat genomföra intrånget med hjälp av en opatchad sårbarhet i distansförbindelseservern.

En korrigerande uppdatering för sårbarhet ifråga har funnits tillgänglig, men för närvarande vet vi inte varför uppdateringen inte har installerats på servern

säger Jukka-Pekka Ujula.

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar