Hur du installerar Node.js

Node.js är ett server-side program som är designat för att skriva applicationer för internet, framförallt mot web serverar. Programen skrivs då i JavaScript.
Node.js innehåller bland annat en inbyggt HTTP server biblioteke, vilket gör det möjligt att köra en webserver utan externa programvaror, som till exempel Apache eller Lighttpd, och tillåter mer kontroll över hur webservern fungerar. Node.js låter web utvecklare att skapa en web application i JavaScript som fungerar både på server-side och client-side

Installera packetet som behövs för att köra programmet

apt-get install build-essential

Ladda ner den senaste källkoden från nodejs.org

wget http://nodejs.org/dist/v0.10.9/node-v0.10.9.tar.gz

Extrahera tar arkivet.

tar zxvf node-v0.10.9.tar.gz

Gå in i mappen som tar uppackningen nyss skapat.

cd node-v0.10.9

Compilera och installera

./configure
make
make install

Testa node.js för att se så de fungerar korrekt.

echo ”console.log(’Hello World’);” | node

Detta borde då skriva ut ”Hello World” på skärmen, om det inte blir några problem så är node.js installerat och fungerande och du har nyss gjort ditt första script

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar