Hur du begränsar minnet i Apache

Då och då kan man faktiskt få lite problem med minnet i Apache, men det går att ordna, det handlar bara om en begränsning för hur mycket minne PHP får använda. Men det går enkelt att ändra genom att använda ulimit.

I debian kan det göras genom att ändra i etc/default/apache2:

ulimit -v 1048576

Tänk dock på att det är en gräns för 1GB minne