Hur sätter du igång Wifi på Raspberry 3

Det enda som krävs för att sätta igång wifi på Raspbian är att editera en enda fil, väldigt enkelt och smidigt.

nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

Det du behöver göra är att ändra orden ”YOUR_SSID” och YOUR_PASSWORD” för det som stämmer med ditt wifi, när du gjort detta så spara filen och starta om enheten med

reboot