WordPress på en Rapsberry pi – så gör du

WordPress på en Rapsberry pi – så gör du

Det är enkelt att installera wordpress på en Raspberry pi och kan faktiskt också vara ett roligt och lärorikt projekt om man behöver en kostnadsfri lösning för mindre webbplatser eller personliga bloggar. Här har jag gjort en steg för steg guide hur du sätter upp wordpress på din Raspberry pi.

Börja med att förberda din Raspberry pi, se till att den är uppdaterad och uppgraderad genom att skriva följande kommando i din terminal.

sudo apt update
sudo apt upgrade

När upgradering och updateringen är klar så ska du installera LAMP-stack det är Apache webbserver, MySQL databasen och php paketen som behövs. Skriv följade i terminalen

sudo apt install apache2 mariadb-server php php-mysql

Starta sedan Apache och MySQL servern och aktivera att doms ka starta vid uppstart av systemet.

sudo systemctl start apache2
sudo systemctl start mariadb
sudo systemctl enable apache2
sudo systemctl enable mariadb

När du installerar MySQL första gången så behöver du konfigurera det.

sudo mysql_secure_installation

genom att fölha anvisningarna på skärmen så får du ställa in lösenord och andra inställningar för säkerhet för din MySQL server.

Raspberry pi, RPI, WordPress, wordpress på raspberry pi, MySQL, PHP

Nu ska du skapa en databas för din WordPress installation och även en användare.

mysql -u root -p
sql

CREATE DATABASE wordpress;
CREATE USER ’wordpressuser’@’localhost’ IDENTIFIED BY ’your_password’;
GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpress.* TO ’wordpressuser’@’localhost’;
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;

Nu kan du ladda ner WordPress och börja med att extrahera filerna.

cd /var/www/html
sudo rm -rf *
sudo wget https://wordpress.org/latest.tar.gz
sudo tar -xzvf latest.tar.gz
sudo mv wordpress/* .
sudo rm -r wordpress

När filerna är uppackade så ska vi börja med att konfigurera wordpress. Vi skapar en config fil med information om databasen.

sudo cp wp-config-sample.php wp-config.php
sudo nano wp-config.php

I filen erästter du föjande rader med uppgifter om din MySQL databas.

define(’DB_NAME’, ’wordpress’);
define(’DB_USER’, ’wordpressuser’);
define(’DB_PASSWORD’, ’your_password’);

Nu är det dags att ange äganderättigheter så Apache kan använda sig av wordpress.

sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/
sudo chmod -R 755 /var/www/html/

Nu är det dags att slutföra intallationen och det gör vi via webbläsaren, Skriv in din Raspberry pis ip adress i en webbläsare och följ sedan anvisningarna på skärmen. Tänk på att Raspberry pi inte är en lösningar som är lika kraftfull som vanliga webbserverar så den är bara lämplig för mindre sidor och projekt med låga besökarantal och lite trafik, förväntar du dig högre siffor av besökare och trafik så bör du överväga att betala för hosting.