Oregistrerade kontantkort stoppas från Augusti

Oregistrerade kontantkort stoppas från Augusti

Från och med den 1a augusti 2022 måste alla kontantkort till mobiltelefoner registreras. En lagändring som görs för att försöka minska antalet anonyma kontantkort som ingen finns registrerad på, dessa är då vanliga att använda i brottsliga sammanhang.

Lagändringen görs för att det är vanligt att oregistrerade kontantkort används av kriminella

säger Karin Lodin på Post- och telestyrelsen.

Att sälja anonyma kontantkort för mobilen förbjuds från den 1 augusti. Det är nya lagar som nu kräver att operatören ska registrera personuppgifter som ska underlätta för polisen att kunna bekämpa brottslighet och göra det svårare för kriminella.

Uppgifterna som ska registeras från den 1 augusti är användarens namn, adress och personnummer eller uppgifter om det företag som ska använda kontantkortet. Samtidigt ska det också göras en identitetskontroll.

simkort

Dessa nya reglerna har skapats i ett syfte att kunna bekämpa brott. Kriminella använder ofta oregistrerade kontantkort som inte kan spåras direkt till dom, något som polisen har behov av, att kunna knyta ett telefonnummer till en specifik person, för att kunna genomföra telefonavlyssning.

Det har varit vanligt att man använt kontantkort då de i princip är anonyma. Om du köper dem med kontanter finns ingen koppling till de som använder den

säger Anders Franzén, handläggare på Post- och telestyrelsen (PTS).

Äldre kort ska registreras
De nya registreringskraven som träder i kraft den 1 augusti gäller både kontantkort för mobiltelefoner samt för mobilt bredband.

De som redan har ett anonymt kontantkort får på sig fram till den 1 februari 2023 att registrera sig för att kontantkortet fortfarande ska fungera, eller senast då kortet fylls på.

Det blir inte tillåtet att överlåta ett kontantkort till någon annan, utan omregistrering. Om kontantkortet används av någon annan är operatören skyldig att stänga av tjänsten. Det gäller dock inte om tjänsten används tillfälligt eller av en närstående.

Inom kort väntas operatörerna skicka ut sms om dom nya reglerna till kontantkorten, har man ett kontantkort i ett exempelvis ett larm eller annan utrustning där man inte kan läsa sms så rekomenderas man att kontakta operatörens kundtjänst.

Ännu är det möjligt att använda anonyma kontatkort som köpts utomlands. Men då fler länder förbjudit oregistrerade kontantkort så kommer fler och fler att följa efter. I nuläget har mer än hälften av Europas länder infört restriktioner av något slag.

Säpo har även visat på att oregistrerade svenska kontantkort ska ha använts för att stöjda terrorism i kända konfliktområden såsom Syrien och Irak. Det är tänkt att förbudet mot oregistrerade kontantkort även ska försvåra för dessa grupper.

Däremot har utredningar visat på att det finns en stor risk att brottslingarna kommer gå över till krypterad kommunikation genom sociala appar om anonyma kontantkort förbjuds på detta sätt.

För 2-3 år sen fanns det ca 14,3 miljoner mobilabonemang i Sverige
Dom abonnentuppgifter som ska registreras är grundläggande abonnentinformation och ska vara registrerad innan en abonnent kan få tillgång till sin tjänst. Med det menas:

Abonnentens namn och postadress.
Abonnentens personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer eller annat identifieringsnummer.
Nummer eller annan beteckning för tjänsten.

När kontantkortet beställs ska det även göras en identitetskontroll. Det kan göras via en fysisk id-handling eller via en elektronisk sådan, som tex bank id. Skulle en användare sakna något av dessa alternativ får identifieringen göras på annat vis. Samma regler ska också gälla för dom som företräder företag och organisationer, Identitetskontrollen ska dessutom dokumenteras.

Vidare ska även tidpunkten anges för registreringen, informationen ska sedan finnas tillgänglig hos operatören från registreringsdatum och till ett år efter att tjänsten upphört.

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar