Genvägar med Windows tangenten

Windows + e = Utforksaren
Windows + d = Visa/dölj skrivbordet
Windows + m = minimera alla fönster
Windows + s = Öppnar sökrutan
Windows + i = Öppnar inställningar
Windows + L = låser datorn
Windows + u = Öppnar hjälpcenter
Windows + r = öppnar Kör
Windows + x Öppnar snabblänksmnenyn

Windows + plus (+) eller minus (-) = zoomar in och ut
Windows + uppåtpil = maxmierar fönstret
Windows + nedåotpil = åsterställer fönstret

Ctrl + Windows + d Öppnar nytt virtuellt skrivbord
Ctrl + Windows + höger / vänsterpil = växlar mellan dom virtuella skrivborden
Windows tangenten + Tabb = visar alla virtuella skrivbord
Ctrl + Windows + F4 stänger det virtuella skrivbordet . Alla öppna program och fönster flyttas till nästa skrivbord.

Windows + Enter = Startar skärmläsaren
Windows + ESC = Stänger skärmläsaren
Windows + p väljer ett presentationsläge (för projektor/län)
Alt + Windows + d visar och döljer datum/tid