Linux kommandon

Linux kommandon

mkdir – skapar mappen

Det finns även en del inställningar att använda då man kör mkdir

exempelvis
mkdir -m 6667

-m, mode=MODE sätter användarrättighter (som chmod)

-v, verbose skriver ut ett medelande för varje mapp som skapas

-help visar hjälpen

-version visar vilken version

cd – återgår till hem mappen

cd – öppnar den aktuella mappen.

mv – byter namn på mappen

exempel
mv – nuvarande namn nytt namn

p

pwd – visar vilken mapp du är i för tillfället

rmdir – raderar en mapp

rm -r raderar mappen och dess innehåll

chmod ändrar rättigheterna för filer och mappar.

ln – skapar en länk till den aktuella filen

ln -s test länk

clear – rensar skärmen

cmp file1 file2 –
Jämför två filer

dmesg – visar medelanden från senaste omstarten.

free – visar använt och oanvänt utrymme.

ftp hostname

Öppnar en ftp anslutning

kill process_id

Stänger ner den aktuella processen.

mail – startar en enkel mailklient

ping host – skickar ping till den aktuella hosten, ett enkelt sätt att se hosten finns online exempelvis.

reboot – startar om systemet

shutdown -r minutes

stänger ner systemet efter angivet antal minuter

telnet host – Öppnar en telenet session

traceroute host – visar en nätverksväg till angiven host

uptime – visar systemets uptid

w – visar systemets användare.

wall – skickar ett mdelande till alla användare förutom dom som stängt av funktionen, avslutats med CTRL+D.