Felsök din Chromebook – Ljudet fungerar inte

Börja med att kontrollera nere till höger vid klockan för att försäkra dig om att ljudet inte är avstängt, du kan även ändra in och utsignal

Hur du kontrollerar att ljudet inte är avstängt:
Klockan nere i högra hörnet och justera ljudet med reglaget för att se om det händer något.

Välj klockan nere till höger och sedan högerpilen vid volymreglaget.
Ändra sedan var ljudet spelas upp (utsignal) eller vart det du säger ska fångas upp (insignal) se även till att koppla bort ljudenheter som hörlurar eller högtalare från din Chromebook, medans du felsöker. Om du fortfarande inte fått igång ljudet så kan du prova återställa din Chromebook till fabriksläge.

Om problemet kvarstår kan du kontakta din Chromebook återföräljare