Om kameran på din Chromebook inte fungerar eller om du får meddelandet ”Det går inte att hitta någon kamera” dyker upp så prova följande steg:

Stäng av din Chromebook och låt den vara avstängd någon minut innan du slår på den igen.

Prova att använda kameran i någon annan app än den där du fått felmedelandet, exempelvis kan du prova kameran i Hangouts. Om kameran skulle fungera i app nummer 2, så avinstallerar du den felande appen och installerar den igen. Prova även med att göra en återställning på din Chromebook om det fortfarande inte fungerar. Annars kan du behöva kontakta din Chromebook tillverkare.