Felsök din Chromebook – Bluetooth problem

Felsök din Chromebook – Bluetooth problem

Om du inte kan ansluta din enhet till Chromebook via Bluetooth, börja med att kontrollera att enheten stöds och att den dessutom är fulladdad och påslagen. Du ska även kontrollera att du angett rätt pinkod för Bluetooth sammankoppling.

Stäng av Bluetooth i din Chromebook och slå på det igen, om det inte fungerar så kan du återställa din Chromebook till fabriksläge.

Ett annat Bluetooth problem är att man kan ansluta enheten men den hela tiden försvinner ifrån Chromebook.

Kontrollera att enheten stöds och är fulladdad, stöds den inte så kan det antingen visas genom att enheten inte ansluts alls, eller för den delen, ordentligt

Bluetooth, blåtand, Chromebook

Stäng av och slå på Bluetooth på din Chromebook, fungerar inte det, så flytta då din Bluetooth enhet och Chromebook närmare varandra, är dom för långt ifrån varandra så kommer enheten du försöker ansluta inte fungera tillfredställande.

Se även till att flytta din Bluetooth enhet från din andra trådlösa eheter.

Stäng webbläsarflikar och inaktivera appar som inte används, om dessa steg inte löst problemet, så bör du kontakta tillverkaren av din Chromebook eller tillverkaren av den bluetooth enhet du försökte ansluta.