Datainspektionen byter namn

Redan 2017 började det pratas om att Datainspektionen skulle byta ut sitt namn till Integritetsskydsmyndigheten. Och om nu regeringens förslag går igenom så blir namnbytet verklighet vid årsskiftet.

Men det har ju inte varit helt utan problem, utan namnet Integritetsskyddsmyndigheten har stött på en hel del invädningar, inte minst från Datainspektionen själva, som tyckt att ordet inegritet kan tolkas på flera olika sätt och då inte faller inom ramens för myndighetens område. Ett annat alternativt namn är då Dataskyddsmyndigheten.

Men nu föreslår altså regeringen att det nya namnet för Datainspektionen ska bli Integritetsskyddsmyndigheten, även om det skulle falla utanför myndighetens uppdrag.

I budgetpropositionen som presenterades i dag skriver regeringen:

Att ge myndigheten ett namn som i detalj beskriver omfattningen av dess uppdrag är dock svårt att förena med kravet på att namnet ska vara kärnfullt och samtidigt markera myndighetens förändrade uppdrag. Det avgörande bör vara att det nya namnet understryker den huvudsakliga inriktningen på myndighetens verksamhet.

Om namnbytet går igenom så är förslaget att det kommer göras den 1 Januari 2021.

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar