Så installerar du screenFetch

Du kan säkert ha sett en massa terminal fönster med ASCII konst och lite systeminformation när du sökt runt på Google bilder. Ett program som skapar denna information är screenFetch och det är enkelt att installera.

screenFetch är ett script gjort i bash, uppgifterna som skrivs ut i terminalfönstret upptäcker programet automatiskt.
För att installera screenFetch så behöver vi installera ett packet som kallas scrot

sudo apt-get install lsb-release scrot

Nu när vi har installerat scrot så ska vi installera screenFetch. Vi behöver dock ladda ner det från Git istället för via apt-get.

Börja med att skapa en mapp och gå sedan in i den.

mkdir ~/screenfetch
cd ~/screenfetch

wget -O screenfetch ’https://raw.github.com/KittyKatt/screenFetch/master/screenfetch-dev’

Nu måste vi ändra rättighterna för mappen

chmod +x screenfetch

Nu kan du starta programmet genom att skriva

./screenfetch

Om du lägger in screenFetch i din $PATH inställing, så kan du köra screenFetch vart du än är i katalognätverket.

sudo cp screenfetch /usr/local/bin

Du kan även ta en så kallad Screenshot (bild av skärmen) med screenFetch genom att skriva

screenfetch -s

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar