Kortkommandon på Chromebook

När du är en van användare av datorer så lär du också dig att använda så kallade snabbkommandon, dessa kommandon underlättar att göra olika åtgärder i din Chromebook, exempelvis hjälpr CTRL+F dig att söka i dokument. Du kan exempelvis använda CTRL+F i detta inlägg för att söka efter den information du behöver.

Kortkommandon för systemet:
För att ta en skärmdump
Ctrl+ visa fönster (Ctrl+F5)
Ta en skärmdump av en del av fönstret
Skift+Ctrl+Visa fönster (Skift+Ctrl+F5)
Aktivera eller inaktivera Caps Lock
Tryck på Sök+Alt
Låsa skärmen
Tryck på Sök + L.
Logga ut från ditt Google-konto
Tryck på Skift + Ctrl + q (två gånger).

Visa alla kortkommandon
Tryck på Ctrl + Alt och / (snedstreck).

Om du använder ett externt tangentbord så kan du använda Windows eller kommandotangenten istället för sök knappen.

Kortkommandon i Webbläsaren:
Öppna ett nytt fönster
Ctrl + n
Öppna ett nytt fönster i inkognitoläge
Skift + Ctrl + n
Öppna en ny flik
Ctrl + t
Öppna en fil i webbläsaren
Ctrl +o
Stäng den aktuella fliken
Ctrl +w
Stäng det aktuella fönstret
Skift + Ctrl +w
Öppna den senast stängda fliken eller det senast stängda fönstret igen.
Skift +Ctrl +t
Öppna flik 1–8 i fönstret
Ctrl + 1 till Ctrl + 8
Öppna den sista fliken i fönstret
Ctrl + 9
Öppna nästa flik i fönstret
Ctrl + Tabb
Öppna föregående flik i fönstret
Skift + Ctrl + Tabb
Spara den aktuella sidan
Ctrl + s
Läs in den aktuella sidan igen
Ctrl + r
Läs in den aktuella sidan igen utan att använda cacheminnet
Skift + Ctrl + r
Zooma in
Ctrl och +
Zooma ut
Ctrl och – (minus)
Återställ zoomnivån
Ctrl + 0
Stoppa inläsningen av den aktuella sidan
Esc
Maximera fönstret
Alt + =
Minimera fönstret
Alt + – (minus)
Flytta fönster mellan skärmar (Om du har fler än en skärm ansluten till din Chromebook)
Sök + Alt + m
Skriva ut den aktuella sidan
Ctrl + p
Öppna sidan Historik
Ctrl + h
Öppna sidan Nedladdningar
Ctrl + j
Kopiera det markerade innehållet till Urklipp
Ctrl + c
Klistra in innehållet i Urklipp
Ctrl + v
Klistra in innehållet i Urklipp som oformaterad text
Shift + Ctrl + v
Klipp ut
Ctrl + x