Gamla bilder från Stockholm i ett digitalt museum

Stockholmskällan är något få säkert känner till, men är man historiskt intresserad så kan de vara en ren guldgruva.

I databasen finns till exempel, cirka 23 000 fotografier, 250 filmer och 300 ljudfiler. Stockholms stad har med Stockholmskällan lyckats skapa ett stort historiskt museum på nätet som är tillgängligt för vem som helst.

Men det är inte bara människor som bor i Stockholm som kan ha intresse av Stockholmskällan, till exempel så finns även gamla tiders matkultur och till och med brott och straff med i samlingen. Flera av bilderna är dessutom på pass gamla att dom är fria att använda, och det finns dessutom tydlig copyright information om innehållet på sidan.

Om du vill besöka Stockholmskällan så surfa då till Stockholmskallan.stockholm.se