Dokumentera din släktforskning

Dokumentera din släktforskning

Innan du börjar släktforska ordentligt bör du samla in och dokumentera all tillgänglig information om ditt forskningsprojekt. Börja med att interjuva äldre släktingar och skriv ner deras berättelser, minnen och anekdoter. Deras muntliga historier är ovärdeliga och bidrar till att skapa levande bilder av dina förfäder. Notera speciellt specifika detaljer som platser, datum och namn på andra släktingar.

Samtidigt så bör du granska dom fysiska dokument och material som finns tillgängliga. Genom att kolla igenom gamla fotoalbum, brev, dagböcker eller andra arkiverade dokument så kan du hitta viktig information om tidigare generationer.

Kom dock ihåg att allt material som inte redan är digitaliserat bör också bli digitaliserat. På så sätt slipper man handskas med orginalen och riskera att förstöra dessa, dom blir enklare att dela med sig av och dom har en större chans att överleva tidens gång.

Denna grundläggande dokumentation kommer fungera som en grundläggande pusselbit och blir ovärdelig när du sen börjar söka efter officiella dokument och genomför DNA tester.

Genom att börja med en stark och bra bas med information ger inte bara en riktning för din forskning utan även en djupare förståelse för din familjs historia och de möjliga riktningar din släktforskning kan ta.