Ingen bild

Så kör du en Minecraft Server

mars 15, 2018 admin 0

Börja med att logga in på din raspberry pi och påbörja nedladdningen av Java wget ”http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/7u25-b15/jdk-7u25-linux-arm-sfp.tar.gz” Sen behöver vi göra en mapp vart filerna ska […]