Uppsala Akadamiska sjukhuset

Datahaveri på Akademiska sjukhuset i Uppsala

Ett stort datahaveri har inträffat på Akademiska sjukhuset i Uppsala, vid haveriet raderades information om cirka 100 prover, skriver Upsala Nya Tidning. Det var i samband med ett serverbyte i Maj som informationen försvann och det berörde bland annat utredningar inför transplantation och immunologiska analyser. Några av analyserna gick att återskapa manuellt, men det är Datahaveri på Akademiska sjukhuset i Uppsala