Haveri

It-haveri hos Åklagarmyndigheten

Ärendehanteringssysmet CÅBRA som används av åklagarmyndigheten ligger nere sedan några dagar. Detta enligt Dagens Nyheter, Det skriver Dagens Nyheter. Cåbra är ett ärende- och diarieföringssystem för åklagare och administratörer, och systemet hanterar brottmål, diarieföring, hantering av handlingar och skapande av dokument. Något som nu måste ske för hand. Åklagarmyndighetens it-direktör Anders Thoursie säger till tidningen It-haveri hos Åklagarmyndigheten

Datahaveri på Akademiska sjukhuset i Uppsala

Ett stort datahaveri har inträffat på Akademiska sjukhuset i Uppsala, vid haveriet raderades information om cirka 100 prover, skriver Upsala Nya Tidning. Det var i samband med ett serverbyte i Maj som informationen försvann och det berörde bland annat utredningar inför transplantation och immunologiska analyser. Några av analyserna gick att återskapa manuellt, men det är Datahaveri på Akademiska sjukhuset i Uppsala