Hälso och sjukvårdsnämden i ÖRebro

La ut känsliga personuppgifter får böta stora summor

Hälso och sjukvårdsnämden i ÖRebro publicerade känsliga personuppgifter på webben. Något som Datainspektionen nu konstaterarär fel och Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Örebro län ska nu betala 120 000 kronor och åläggs att uppdatera sina rutiner. Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Örebro län har gjort fel vid publicering av känsliga personuppgifter på regionens webbplats, det La ut känsliga personuppgifter får böta stora summor