GDPR; böter

La ut känsliga personuppgifter får böta stora summor

Hälso och sjukvårdsnämden i ÖRebro publicerade känsliga personuppgifter på webben. Något som Datainspektionen nu konstaterarär fel och Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Örebro län ska nu betala 120 000 kronor och åläggs att uppdatera sina rutiner. Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Örebro län har gjort fel vid publicering av känsliga personuppgifter på regionens webbplats, det La ut känsliga personuppgifter får böta stora summor

Tyskland får GDPR fall med miljarböter

Det är den Tyska internet och mobiloperatören 1&1 som ska betala runt en miljard för att ha brutit mot GDPR, enligt den tyska motsvarigheten till dataskydsmyndigheten ska skyddet för persondata på 1&1 callcenter varit otillräckligt. 1&1 är en av Tysklands största internet och mobiloperatörer och har inte vidtagit ”tillräckliga tekniska och organisatoriska åtgärder” för att Tyskland får GDPR fall med miljarböter