ftp

FTP stöd tas bort

I kommande versioner av Firefox så kommer stödet för FTP att slopas helt, och all kod som hört till ftp ska tas bort från Mozillas webbläsare. Orsaken är att man vill höja säkerheten i webbläsaren. Bakgrunden till beslutet är att FTP är ett gammalt och rätt osäkert protokoll som dessutom är svårt att underhålla på FTP stöd tas bort