Åklagarmyndigheten

It-haveri hos Åklagarmyndigheten

Ärendehanteringssysmet CÅBRA som används av åklagarmyndigheten ligger nere sedan några dagar. Detta enligt Dagens Nyheter, Det skriver Dagens Nyheter. Cåbra är ett ärende- och diarieföringssystem för åklagare och administratörer, och systemet hanterar brottmål, diarieföring, hantering av handlingar och skapande av dokument. Något som nu måste ske för hand. Åklagarmyndighetens it-direktör Anders Thoursie säger till tidningen It-haveri hos Åklagarmyndigheten